Adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji małżeństw i rodzin
Boże Wszechmogący,  dziękujemy Ci za świadectwo życia Twojego wiernego sługi Św. Jana Pawła II, za dar wiary i poświęcenia w obronie zagrożonej świętości rodziny ludzkiej.
Za jego wstawiennictwem prosimy Cię, wejrzyj na nasze małżeństwa gromadzące się przy Twoim ołtarzu  udzielając im łask, o które wiernie proszą.
Prowadź światłem Ewangelii świętej,
utwierdź w wierze i Twojej niezmierzonej Miłości,
umacniaj miłość małżeńską i rodzicielską,
zachowaj od pokus dążących do rozbicia jedności małżeńskiej i rodzinnej,
otwórz na dar nowego życia,
dodawaj sił w trudach codzienności,
łącz i jednaj zwaśnionych,
zachowaj od złego,
chroń przed zwodniczymi ideologiami zagrażającymi rodzinie,
naucz rozpoznawać Twoją świętą wolę i świadomie ją wypełniać,
spraw, aby każda rodzina była prawdziwym świadectwem Twojej obecności, źródłem życia, miłości, radości oraz wzajemnego szacunku.
Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II prosimy Cię, udziel nam łaski, której obecnie tak bardzo potrzebujemy.
Ty wszystko możesz, przenikasz nasze serca, nasze dusze i całe nasze życie.
Tobie ufamy!